Link til startsiden

English language Translate to english (and other language)

Om uka

Internasjonal uke skal:

http://www.fn.no/Skole/Temasider-og-oppgaver/FNs-tusenaarsmaal/Fakta/Hva-er-Tusenaarsmaalene

Uka skal bidra til forsterking av de tiltak som allerede gjennomføres i Bodø, samt gi inspirasjon til videre utvikling. Det skal settes fokus på nord-/sør problematikk gjennom de ulike tiltakene. Videre skal eksisterende arbeid innen øst-/vestallianse og nordområdene videreføres og forsterkes. Kultur skal brukes aktivt for å nå målene, og befolkningen, spesielt skoleelever, skal engasjeres gjennom prosjekter, oppgaver, bedrifts- og skolebesøk etc. Det er ønskelig at flest mulig av internasjonale arrangementer/ tiltak som planlegges gjennomført i Bodø i løpet av 2009 legges til denne uka.ingressbilde

Hva er FN's tusenårsmål?

Det er lett å bli opprørt over den urettferdige verden vil lever i. Har tanken slått deg også; at alle verdens ledere burde møtes og blir enige – en gang for alle – Les mer...

Generalsekretær i FN fra 2007, Ban Ki-moon fra Sør-Korea. UN Photo/Mark Garten

Samarbeidspartnere

Internasjonalt senter i Bodø
Nordland Fylkeskommune
Bodø Kommune
FN-Sambandet
Høgskolen i Bodø
© 2014 Bodø Kommune | Kontaktinfo | Logo utviklet av Jarl-Stian Olsen.