Link til startsiden

English language Translate to english (and other language)

Internasjonal uke skal:

 • Gi økt kunnskap og forståelse om FN's tusenårsmål. Klikk her
 • Øke det internasjonale og flerkulturelle engasjementet i Bodø
 • Vise bredden i internasjonale aktiviteter i Bodø og øke forståelsen om ulike sider ved å være en internasjonal by
 • Øke internasjonal forståelse gjennom kulturelt mangfold.

Dans under åpningen i glasshuset


FN og Tusenårsmålene

I 2000 ble alle FNs medlemsland enige om en oppskrift for verdens ledere, for deg og meg, om hvordan vi kan bidra til en mer rettferdig verden: Åtte konkrete mål som skal nås innen 2015.

Et av de viktigste målene med Internasjonal uke er å gi økt kunnskap om og forståelse for FNs tusenårsmål:

Mål 1: Fattigdom
 • Halvere andelen mennesker som lever på mindre enn én dollar om dagen
 • Sikre anstendig arbeid for alle
 • Halvere andelen mennesker som sulter
Mål 2: Utdanning
 • Sikre at alle barn fullfører grunnskoleutdanning
Mål 3: Likestilling
 • Fremme likestilling og styrke kvinners rettigheter

Mål 4: Barnedødelighet
 • Redusere med to tredeler andelen barn som dør før fylte fem år
Mål 5: Svangerskapsrelatert helse
 • Redusere mødredødelighet med tre firedeler
 • Sikre universell adgang til reproduktiv helse
Mål 6: Dødelige sykdommer
 • Stanse og begynne å reversere spredningen av hiv/aids
 • Sikre alle som trenger det tilgang til behandling for hiv/aids
 • Stoppe og begynne å reversere malariatilfeller og andre dødelige sykdommer (tuberkulose)
Mål 7: Miljø
 • Integrere prinsippet om bærekraftig utvikling i alle lands politikk og strategier, og reversere tap av miljøressurser
 • Redusere tap av biodiversitet
 • Halvere andelen mennesker uten tilgang til rent vann
 • Betydelig bedring av livene til mer enn 100 millioner mennesker som bor i slumområder
Mål 8: Globalt partnerskap
 • Videreutvikle et åpent, regelbasert, forutsigbart og ikke-diskriminerende handels- og finanssystem
 • Økt bistand, markedsadgang og gjeldsslette
 • I samarbeid med legemiddelindustrien gjøre medisiner tilgjengelig for utviklingsland til en rimelig pris
 • I samarbeid med privat sektor gjøre moderne teknologi tilgjengelig


ingressbilde

Hva er FN's tusenårsmål?

Det er lett å bli opprørt over den urettferdige verden vil lever i. Har tanken slått deg også; at alle verdens ledere burde møtes og blir enige – en gang for alle – Les mer...

Generalsekretær i FN fra 2007, Ban Ki-moon fra Sør-Korea. UN Photo/Mark Garten

Samarbeidspartnere

Internasjonalt senter i Bodø
Nordland Fylkeskommune
Bodø Kommune
FN-Sambandet
Høgskolen i Bodø
© 2014 Bodø Kommune | Kontaktinfo | Logo utviklet av Jarl-Stian Olsen.